Dirhami sadam

Külalistemaja

kylalistemaja1

kylalistemaja2

kylalistemaja3

Sadamahoone

kontor1

kontor2

Väikelaevade tootmis- ja hooldusbaas

Väikelaevade tootmis- ja hooldusbaas
Väikelaevade tootmis- ja hooldusbaas

Sadamakai

kai0
kai1
kai2